دکوراسیون اتاق کنفرانس و جلسه

  1. دکوراسیون اتاق کنفرانس و جلسه

 اتاق کنفرانس و جلسه

اتاق جلسه و یا کنفرانس باید به گونه ای طراحی و دکوراسیون شود که آگوستیک و نور آن قابلیت تنظیم داشته باشد. همچنین بر اساس تعداد نفرات باید دارای فضای کافی برای حضور افراد در جلسه را داشته باشد. میز کنفرانس تا حد امکان در مرکز اتاق قرار می گیرد که تمامی افراد در طی جلسه از تمرکز بالایی برخوردار باشند؛ و در صورت نیاز به استفاده از هر گونه صفحه نمایش آنرا در محلی قرار دهند که در معرض دید تمامی نفرات حاضر باشد.

0
مشتریان دائمی
5
نمونه کارها
0
پروژه ها
0
در دست اقدام

راه حل همه مشکلات دست ماست!