دکوراسیون حمام و سرویس بهداشتی

  1. دکوراسیون حمام و سرویس بهداشتی

حمام و سرویس بهداشتی

در طراحی سرویس بهداشتی و حمام باید حریم و فاصله های مورد نیاز به طور کامل رعایت شود همچنان باید به گونه ای باشد که تمامی لوازم مورد استفاده در سرویس و حمام در درون آن قرار بگیرد. انتخاب کاشی و نوع چیدمان آنها در کنار نور پردازی مناسب مهمترین نقش را در طراحی سرویس بهداشتی و حمام بازی می کنند.

0
مشتریان دائمی
5
نمونه کارها
0
پروژه ها
0
در دست اقدام

راه حل همه مشکلات دست ماست!