دکوراسیون نمایشگاهی و فروشگاهی

  1. دکوراسیون نمایشگاهی و فروشگاهی

نمایشگاه و فروشگاه

طراحی و دکوراسیون نمایشگاهها و فروشگاهها عامل بسیار مهمی در جذب مشتری می باشد. بین نحوه ی طراحی فروشگاهها و نمایشگاهها و متراژ و نوع محصولات ارائه شده در آن ارتباط مستقیم وجود دارد. طراحی در اینگونه فضاها باید به گونه ای باشد که از تمامی فضاها به بهترین شکل ممکن استفاده شود. طراحی فروشگاهها و نمایشگاهها به دو بخش تقسیم می شود؛ طراحی ویترین و دکوراسیون داخلی که هر کدام دارای اهمیت خاصی می باشد. در مرحله اول طراحی ویترین نقش جذب مشتری را دارد و در مرحله ی دوم دکوراسیون داخلی خوب باعث می شود مشتریان پس از ورود علاوه بر حفظ نظر مثبت نسبت به فضا به قادر باشند به راحتی از کالاها و محصولات دیدن کنند.

0
مشتریان دائمی
5
نمونه کارها
0
پروژه ها
0
در دست اقدام

راه حل همه مشکلات دست ماست!