دکوراسیون ورودی و راهرو

  1. دکوراسیون ورودی و راهرو

ورودی و راهرو

ورودی فضای داخل ساختمان را از طریق راهرو به خارج از ساختمان مرتبط می کند. طراحی مناسب این دو فضا تأثیر مستقیم بر روی افرادی که وارد میشوند دارد، به طوری که طراحی زیبای ورودی و راهرو می تواند در یک لحظه با القای حس خوشایند به شخص، او را به طور دلپذیری به داخل دعوت کند. نکته ی مهم در طراحی ورودی اشراف نداشتن آن به فضای خصوصی منزل می باشد.

0
مشتریان دائمی
5
نمونه کارها
0
پروژه ها
0
در دست اقدام

راه حل همه مشکلات دست ماست!